Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
Tänk på att både kontaktperson och ordförande måste skriva under.
* Required fields
Contactinformation
 
Other information
Choose activities*
Members information
AgesTotaltFlickor/ damerPojkar/ herrar
0-6
7-12
13-20
21-25
26-100
Addresses
Webb-kontakt 1) (Mandatory registration)
Approval contact
..................................................................
1) This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Ordförande (Mandatory registration)

Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Hudiksvalls kommun ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända information till er förening. Kommunen behandlar era personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler.
Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att de registrerade personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Föreningen ansvarar själv för att årligen uppdatera sina uppgifter med hjälp av de inloggningsuppgifter föreningen får från Kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningar som inte uppdaterar sina uppgifter på två år kommer inte längre publiceras i föreningsregistret.
Signature
............................................................

Complete the form press Print 
Let the person who is the contact person and, if applicable C/O sign with his signature. Then submit the document to the responsible person.
Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Frågor eller synpunkter - kontakta oss via e-post Föreningsregistret eller på telefon 0650-192 42.
Om ni upptäcker felaktiga uppgifter om er förening och inte har någon inloggning kontakta forening@hudiksvall.se .


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .