Frågor eller synpunkter - kontakta oss via e-post Föreningsregistret eller på telefon 0650-192 42.
Om ni upptäcker felaktiga uppgifter om er förening och inte har någon inloggning kontakta forening@hudiksvall.se .


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .