Välkommen till vår bokning

×
Information
Här kan du se vilka tider som finns lediga i kommunens alla gymnastiksalar, idrottshallar och badhus samt teatern. Du som redan har bokat en tid kan se, till vilket datum den gäller.
Direkt från schemat kan man skicka en bokningsförfrågan/ansökan.Tiden gäller när du fått en bokningsbekräftelse från oss, per e-post eller post. Vårt mål är att ta hand om din bokning inom två arbetsdagar.
Bokningar måste vara oss tillhanda två vardagar i förväg, inför helgen senast torsdag morgon, avbokningar senast fredag morgon. Inför höst- jul- sport- och påskloven måste vi få in önskemål om bokning en vecka innan lovet. Under sommarlovet hyrs inte skolornas salar/hallar ut.
OBS! Förfrågningar som kommer in under helger behandlas närmaste vardag.
Föreningsledare ska uppge lag och faktureringsadress, men eget telefonnummer och e-postadress.
Kommunala verksamheter ska skriva kostnadsställe och referensnummer i anteckningsrutan.
Privatpersoner måste vara 18 år för att få hyra.
Utlämning av nycklar till gymnastiksalar finns i Kultur- och fritidsförvaltningens lokaler vid Aktivitetsfabriken, ingång A.
Tillfälliga bokningar faktureras kommande månadsskifte. Stående bokningar faktureras varannan månad. Föreningar faktureras varje månad, utom i juli.
BOKNINGAR SÄSONGEN 2019/2020 IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR
Föreningar med inomhusverksamhet har möjlighet att skicka in ansökningar fram till 1 juni. Under juni fördelar, bokar och bekräftar vi träningstiderna till er.
Föreningar med tävlingsverksamhet i stora hallar kontaktas om fördelningsmöte av träningstider.
Föreningar med utomhusverksamhet, som vill träna inomhus på vintern, har möjlighet att skicka in ansökningar fram till 15 augusti. Innan 25 augusti fördelar, bokar och bekräftar vi träningstiderna till er.
Privatpersoner och företag som vill vara med när tiderna fördelas är välkomna att skicka in ansökningar fram till 15 augusti. Senast 6 september fördelar, bokar och bekräftar vi träningstiderna till er.
Search for Activity or Area, or Select group of objects Search for Activity or Area, or Select group of objects
Search resulted in  hits
Activities 
Object types 
Areas 
 objects selected
Presentation
Sorting
Period  (Max 30 days)